คอมแพคพรีเมี่ยมเบรก เซอร์วิสเซนเตอร์

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

(New)คอมแพ็ค เบรก จัดประชุมศูนย์บริการ Meet & Greet 2019

(New)คอมแพ็ค เบรก จัดประชุมศูนย์บริการ Meet & Greet 2019

Update 04/11/2019 12:49 pm  View 1162

นายเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จากัด จัดงานประชุมศูนย์บริการระบบเบรกประจาปีและงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Compact Premium Service Center และ Compact Service Center ภายใต้ชื่องาน “Compact Meet & Greet 2019” เพื่อเน้นย้าถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับศูนย์บริการระบบเบรก อัพเดทข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาเบรก ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์คอมแพ็คเบรกให้ผู้แก่ผู้เข้าร่วมรับทราบ รวมถึงมอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนศูนย์บริการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานงานบริการ สาหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT” เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย.2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

 

 

    

 

   

  

 

ชื่อ-สกุล:

เบอร์โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้:

อีเมล์

ยี่ห้อ
เลขทะเบียน

ทะเบียนจังหวัด
ศูนย์บริการ

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 02-235-8311, info@asiacompact.com