คอมแพคพรีเมี่ยมเบรก เซอร์วิสเซนเตอร์

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

(NEWS) คอมแพ็คเบรก ติวเข้มช่างศูนย์บริการหวังสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

(NEWS) คอมแพ็คเบรก ติวเข้มช่างศูนย์บริการหวังสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

Update 07/02/2021 08:28 pm  View 4051

นายพีระ อิสระพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศอาวุโส บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานบริการด้านระบบเบรกผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญในการทำงานให้แก่ช่างประจำ Compact Premium Service Center และช่างประจำ Compact Service Center เป็นการยกระดับงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ดังกล่าว โดยได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานงานบริการ สำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT” ขึ้น ซึ่งในปี 2560 นี้ กำหนดจัดฝึกอบรมช่างศูนย์บริการ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.ย. รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. และรุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 27 - 29 ต.ค. รวมผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี และโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

 

  

 

ด้านนายมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค กล่าวว่า หลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ที่จำเป็นในงานระบบเบรก ข้อกำหนดและวิธีการมาตรฐานงานบริการสำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT โดยมีคุณรุ่งโรจน์ สมานเกียรติสกุล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเชิงเทคนิค และคุณนิพนธ์ เทียมปาน ผู้จัดการฝ่ายทดสอบและเทคนิคการใช้งาน เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก (Brake Development and Testing Center) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน พร้อมกันนี้ยังมีการอัพเดทข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาเบรก ข้อมูลยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และระบบเบรก ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์คอมแพ็คเบรกให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ในปัจจุบัน รวมถึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์บริการและเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

Compact Premium Service Center และ Compact Service Center ถือเป็นศูนย์บริการในการเปลี่ยนผ้าเบรกคอมแพ็คแบบครบวงจร ซึ่งลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนเบรกและเจียรจานเบรก รวมถึงขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำด้านระบบเบรกจากทีมช่างผู้ชำนาญงาน ทั้งนี้สามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.compactbrakeservice.com

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล:

เบอร์โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้:

อีเมล์

ยี่ห้อ
เลขทะเบียน

ทะเบียนจังหวัด
ศูนย์บริการ

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 02-235-8311, info@asiacompact.com